Nieuws

In memoriam: Piet Bukman (1935-2022)

Voorzitter en verder brengen

Eén van de laatste voorzitterschappen van beroepsbestuurder Piet Bukman was bij de Atlantische Commissie. Hij vervulde deze rol van 2003 tot 2011. In de decennia hiervoor was Bukman overal in politiek en maatschappij te vinden. Hij klom op een klassieke manier op binnen de zuil van de land- en tuinbouw, hetgeen leidde tot het voorzitterschap van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Hij wilde de belangen van deze voor hem belangrijke groep uitdragen, verdedigen en verder brengen. Dit bracht hem in de politiek; natuurlijk voor de ARP en al snel voor het CDA.

Kort na de oprichting leidde hij de christendemocraten in een tijd dat eenheid belangrijk was en de drie rechtsvoorgangers hun eigen keuzes hadden, maar vooral ook een eenheid moesten worden. Dat deed hij als partijvoorzitter met straffe hand, koersvast en zeker ook met engagement. De bekende titel voor hem luidde toen ‘De Lenin van Voorschoten’; een geuzenaam voor hem. De jaren daarna vervulde hij alle denkbare politieke functies. Lid van de Eerste Kamer, maar al snel bewindspersoon op verschillende ministeries: Ontwikkelingssamenwerking, Internationale Handel en Landbouw & Visserij. In al deze rollen leerde hij Nederland kennen als onderdeel van de wereld. En dus op zeer verschillende terreinen. Zelfs was hij nog enkele weken invaller als minister van Defensie.

Zijn politieke loopbaan sloot hij af in de Tweede Kamer; als voorzitter (natuurlijk). Stil zitten kon hij niet en Bukman vervulde nog vele maatschappelijke functies en dat bracht hem ook bij het voorzitterschap van de Atlantische Commissie. Hij droeg de NAVO, en het publiek uitdragen van het belang ervan, een warm hart toe; al ging het hem juist om die internationale handel, ontwikkeling en landbouw te verdedigen waar dat nodig was en is. Deze dagen blijkt die relevantie eveneens weer op alle continenten, zeker ook in Europa. En dat de ooit actieve ‘Lenin’ bij de Atlantische Commissie belandde is dan weer een speling van het lot. Net als zijn overlijden op de dag van verkiezingen in Nederland en internationaal de meest spannende weken sinds de Tweede Wereldoorlog. Alles waar Bukman zich voor inzette blijkt het verdedigen waard.

 

Namens het (oud-) Algemeen Bestuur, directeur en medewerkers Atlantische Commissie,

Frank van den Heuvel, oud-secretaris Algemeen Bestuur

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van interessante programma's en ontvang de beste kijk-, luister- en leestips over trans-Atlantische betrekkingen en veiligheid.

Inschrijven