Bericht

Atlantische Commissie versterkt met zes nieuwe bestuursleden

Het Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie wordt versterkt met zes nieuwe bestuursleden, die ieder bijzondere kennis en ervaring met zich meebrengen. Bij de selectie is gekeken naar aanvullende expertise, de balans man/vrouw binnen het bestuur, landelijke spreiding en leeftijd.

Als nieuwe leden zijn benoemd:

 

  • Ben Bekkering, voormalig vice-admiraal der Nederlandse Zeestrijdkrachten en permanent militaire vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO en de EU, specifiek voor zijn kennis van de NAVO, de EU en de relatie tussen internationale veiligheid en klimaat;

 

  • Ardi Bouwers, journalist, universitair docent en oprichter van adviesbureau China Circle, specifiek voor haar kennis van China en de Indo-Pacifische regio;

 

  • Marjanne de Kwaasteniet, oud-ambassadeur van Nederland in o.a. Turkije en bij de NAVO, specifiek voor haar ervaring op het terrein van internationale betrekkingen, trans-Atlantische veiligheid en diplomatie;

 

  • Kees Matthijssen, luitenant-generaal bij de Nederlandse Landstrijdkrachten, tot voorkort commandant van de VN-missie in Mali, specifiek vanwege zijn kennis van militaire samenwerking, Women, Peace & Security en vrede en veiligheid in Afrika;

 

  • Bianca Pander, Amerikanist en partner bij campagnebureau BKB, specifiek voor haar kennis van de Verenigde Staten en expertise op het gebied van (digitale) communicatie en outreach;

 

  • Haroon Sheikh, filosoof, senior wetenschapper bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU, specifiek voor zijn kennis van geopolitieke thema’s en nieuwe technologie.

 

Over de Atlantische Commissie

 

Sinds haar oprichting in 1952 is de Atlantische Commissie een platform voor debat, onderzoek en onderwijs over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. Met publieksbijeenkomsten, activiteiten voor jongeren, eigen publicaties, nascholingsactiviteiten en lesmateriaal faciliteert de Atlantische Commissie het gesprek over de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten, ontwikkelingen binnen de NAVO en Europese veiligheidskwesties.

Het huidige bestuur van de Atlantische Commissie bestaat uit: prof. dr. mr. L. (Lokke) Moerel (voorzitter); dhr. M.W. (Michiel) van Campen MA

(penningmeester); mr. M. (Marije) Meines (secretaris); drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink; Lkol. dr. R. (Ronald) Vuijk; Mw. S. (Salima) Belhaj; drs. D.G. (Derk) Boswijk; Dhr. N.V. (Norbert) Both PhD; Dhr. R.P. (Ruben) Brekelmans MPA, MSc; drs. R.H. (René) Cuperus; lgen b.d. A.J.H. (Ton) van Loon; drs. H. (Hans) Luyendijk; Mw. B. (Boukje) van den Eijnden MA; mr. G.J.A. (Truus) Valkering

 

Wij heten de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur van harte welkom!