Nieuws

Nu uit: Atlantisch Perspectief nr. 4, 2021

Spoedig na het einde van de Koude Oorlog ontstond een discussie over het bestaansrecht van de NAVO. Welke taak viel er na de opheffing van het Warschaupact nog te vervullen voor het bondgenootschap? De Amerikaanse senator Richard Lugar vatte de Amerikaanse visie op deze vraag samen in de bekende oneliner ‘out of area or out of business’.

De traditionele taak van de NAVO, collectieve defensie, bleef weliswaar bestaan maar zou in de jaren na de val van de Berlijnse Muur minder van belang worden: het ‘vredesdividend’ beslechtte het lot van onder meer zware tankeenheden, artillerie en marine-eenheden van de bondgenoten. Dienstplichtigen werden vervangen door beroepssoldaten.  Afschrikking als strategie behoorde nu eenmaal tot het verleden. Totdat Rusland in 2014 onverwacht de Krim bezette.

Toen bleek dat de conventionele middelen tot afschrikking sterk waren geërodeerd.  In korte tijd is enablement, kort gezegd alles dat komt kijken bij de verplaatsing van NAVO-eenheden van en naar Europa, een speerpunt geworden. Enablement is het centrale thema van deze volledig Engelstalige uitgave van Atlantisch Perspectief. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, schreef het voorwoord. Raoul Bessems bespreekt de belangrijke rol van Nederland als doorvoerhaven voor troepen van ‘over zee’.

Pete Williams gaat in op de randvoorwaarden voor de NAVO om  vijanden af te schrikken. Julian Lindley-French wijst erop dat de wil om te vechten daarin van essentieel belang is. Ben Hodges en Carsten Schmiedl bespreken de rol van Amerika dat zich ook onder Joe Biden vooral richt op Azië.  Andrew Lewis en Snorri Matthiasson gaan, eigenlijk daarop aansluitend, in op de ‘trans-Atlantische brug’. Klaus Nebe en Pawel Kwarto houden een pleidooi voor ‘Strategic Force Hubs’. Jürgen Knappe en Sergei Boeke schrijven over het speciaal opgerichte Joint Support and Enabling Command (JSEC) in Ulm dat op 8 september volledig operationeel wordt.

Voor meer informatie of een exemplaar van deze editie van Atlantisch Perspectief kunt u contact opnemen met Gerben Stormbroek (eindredacteur): tel. 070-363 94 95; email: g.stormbroek@atlcom.nl. Of bezoek onze website: www.atlantischecommissie.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van interessante programma's en ontvang de beste kijk-, luister- en leestips over trans-Atlantische betrekkingen en veiligheid.

Inschrijven