Must read

Hoe moet Europa reageren op Chinese sancties?

 

De door de Europese Unie opgelegde sancties tegen Chinese functionarissen hebben geleid tot een Chinese tegenreactie waarbij EU-politici en academici op de Chinese sanctielijst zijn beland. Ook reageerde Peking economisch: hoewel er geen expliciete link was met de sancties, verdween bijvoorbeeld retailer H&M plotseling uit een breed scala aan Chinese e-commerce apps. H&M had de toezegging gedaan om geen katoen uit Xinjiang meer te gebruiken. Dit alles gebeurt terwijl de EU in december nog een investeringsverdrag met China ondertekende. In dit artikel van de ECFR schrijft Jonathan Hackenbroich dat het asymmetrische karakter van de sancties toont dat China krachtig zal reageren op zelfs gematigde Europese pogingen om een sterker beleid tegenover China te voeren.  

Tags

2021, Must, Read, Jonathan, Hackenbroich, ECFR, China, Europa, EU, Sancties, Sanctielijst

Foto: flickrFriends of Europe/ CC BY 2.0 

Benieuwd?

Hoe moet Europa reageren op Chinese sancties?

Lees artikel