Must read

De eenzame leider: de oorsprong van Frankrijks strategie voor het buitenlands beleid van de EU

In dit commentaar lichten Mathilde Ciulla en Tara Varma Frankrijks positie op het buitenlands beleid van de EU toe. Volgens de auteurs zien de Fransen bescherming tegen oorlog en conflict nog altijd als het grootste voordeel van het EU-lidmaatschapDit in tegenstelling tot andere lidstaten, die meer waarde hechten aan de economische voordelen. Europees strategische autonomie is een doel van de FransenVolgens Ciulla en Varma moet Frankrijk echter meer doen om hiervoor steun te verkrijgen bij andere EU-landen en daarom minder eenzijdig opereren.

Tags

2021, januari, must, read, commentaar, Mathilde, Ciulla, Tara, Varma, Frankrijk, Europese, Unie, EU, Buitenlands, Beleid, Strategie, European, Council, Foreign, Relations, ECFR, Defensie

Foto’s: Flicker / Sebastian Fuss / CC BY-SA 2.0

Benieuwd?

De eenzame leider: de oorsprong van Frankrijks strategie voor het buitenlands beleid van de EU

Lees artikel