Must read

Biden en Johnson ondertekenen nieuw Atlantische Handvest 

Aan de vooravond van de G7-top kwamen de Britse premier Boris Johnson en de Amerikaanse president Joe Biden bijeen en ondertekenden zij een nieuw Atlantisch Handvest. Stewart Patrick, verbonden aan World Politics Review, vertelt over het eerste Atlantisch Handvest en bekijkt of het nieuwe Handvest net zoveel invloed zal gaan hebben. 

Tags

Biden, Johnson, US, VS, VK, UK, Atlantic, Charter, AtlantischeHandvestG7 

Foto: Flickr/ Number 10/ CC BY-NC-ND 2.0 

Benieuwd?

Biden en Johnson ondertekenen nieuw Atlantische Handvest 

Lees artikel