Atlantisch Perspectief 2019 nr. 1

In dit nummer:

 

• “After Atlanticism”? Defend the institutions of the post-1945 era

• Kunstmatige intelligentie en oorlogvoering: een oriëntatie

• Verboden vruchten in het (Binnen)hof. De opkomst van ‘deepfakes’

• Column Dieuwertje Kuijpers: Dood verdrag?

• “Veiligheid is Vooruitzien”: toekomstig landoptreden. De visie van de Koninklijke Landmacht en het academisch debat

• EU: Between an American rock and a Russian hard place. The geopolitics of Nord Stream 2

• Resilience in the Baltics

 

 

 

 

Word begunstiger en ontvang Atlantisch Perspectief.

 

Koop een digitaal los nummer of jaargang via de readerapplicatie Leeslounge (voorheen: Bliyoo).

 

 

“After Atlanticism”? Defend the institutions of the post-1945 era

Ruud van Dijk (Universiteit van Amsterdam) opent deze editie van Atlantisch Perspectief met een uitgebreid artikel over de neergang van de internationale rules-based order, en meer specifiek gericht op Atlanticisme: is het einde van dit begrip in zicht? Crisis in trans-Atlantische betrekkingen is niet nieuw, maar het dieptepunt in het uiteenrafelen van de internationale orde is nog niet bereikt. Om verder afglijden te voorkomen moet het Atlanticisme niet overboord gegooid, maar hernieuwd worden, aldus Van Dijk.

 

Kunstmatige intelligentie en oorlogvoering: een oriëntatie

Wat betekenen ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie voor militaire doctrines en oorlogvoering? Kees Homan geeft een overzichtelijke beschouwing over dit onderwerp. Staat zelfs Mutual Assured Destruction (MAD), dat al geruime tijd zorgt voor stabiliteit tussen de grote mogendheden, onder druk door toepassingen van kunstmatige intelligentie?

 

Verboden vruchten in het (Binnen)hof. De opkomst van ‘deepfakes’

Max Smeets (Stanford University) betoogt dat ‘deepfakes’ — met behulp van kunstmatige intelligentie overtuigend vervalste video’s — grote politieke implicaties kunnen hebben, zoals het laten ontsporen van verkiezingscampagnes. Hij stelt dat politici ook zelf de verantwoordelijkheid hebben niet in verleiding te komen om deze technologie te gebruiken. Het is de vraag of voor deze groep het kortetermijngewin opweegt tegen de achterliggende implicaties.

 

“Veiligheid is Vooruitzien”: toekomstig landoptreden. De visie van de Koninklijke Landmacht en het academisch debat

In een doorwrochte beschouwing bestudeert Carel Sellmeijer (Nederlandse Defensie Academie) de toekomstvisie van de Koninklijke Landmacht. Hij zet deze visie af tegen de verwachtingen over oorlogvoering van een aantal academische scholen. Technologie is haast vanzelfsprekend cruciaal in dit verhaal, hoewel volgens sommige scholen technologische superioriteit niet per se een voordeel is op het toekomstige slagveld.

 

EU: Between an American rock and a Russian hard place. The geopolitics of Nord Stream 2

Op het Europese toneel woedt een geopolitieke strijd, waarin ‘pipeline politics’ centraal staan: de aanleg van Nord Stream 2. Deze pijpleiding vergroot de Russische exportcapaciteit van gas, waarmee aan de groeiende Europese vraag kan worden voldaan. Nord Stream 2 is echter meer dan een economisch project, door allerlei politieke en nationale belangen. Tom Schoen en Alex Krijger (Krijger&Partners) ontwarren in deze kwestie de verschillende spelers en hun belangen. De problematiek rond Nord Stream 2 maakt scheuren zichtbaar in de Amerikaans-Europese betrekkingen.

 

Resilience in the Baltics

De Baltische staten zijn bezig met een moderniseringsslag om beter voorbereid te zijn op een eventueel conflict aan de oostflank van de NAVO. Welke maatregelen nemen zij om artikel 3 van het NAVO-verdrag, investeren in de eigen weerbaarheid, na te leven? En hoe helpen de bondgenoten daarbij? Marnix Schut geeft een overzicht.

 

>>> Terug naar het overzicht
(c) 2006 - 2020, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.