Atlantisch Perspectief 2018 nr. 4

In dit nummer:

 

• Katern: Braced for the storm — NATO’s Brussels Summit

• Scenarios for Syria

• Erosion, then collapse. The end of the US-led liberal global order

 

Word begunstiger en ontvang Atlantisch Perspectief.

 

Koop een digitaal los nummer of jaargang via de readerapplicatie Leeslounge (voorheen: Bliyoo).

 

 

 

 

 

 

Katern: Braced for the storm — NATO’s Brussels Summit

In juli kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-bondgenoten in Brussel bijeen voor de tweejaarlijkse top. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? In dit katern laten diverse auteurs hun licht schijnen op de NAVO, van meer abstracte politieke observaties tot concrete militaire plannen. Marten van Heuven (Atlantic Council of the United States) becommentarieert in zijn ‘Tour of summits’ behalve de NAVO-top ook de G7-bijeenkomst en de ontmoetingen tussen Trump en Kim Jong-un en Trump en Poetin. Joris Janssen Lok (Thales Nederland) geeft een overzicht van de dreigingen waarmee NAVO-marines te maken hebben, en wat ze ertegen kunnen doen. Timo Koster (internationale staf, NAVO-hoofdkwartier) levert gedetailleerd inzicht in het verbeteren van de militaire mobiliteit van de NAVO — het sleutelwoord in de moderne houding van het bondgenootschap. Anne Tjepkema (militair historicus) duikt in het nieuwe Nederlandse commando voor speciale operaties, en de betekenis daarvan voor de NAVO. Ten slotte behandelt John Jacobs (YATA) het begrip ‘hybrid warfare’ en de manier waarop de NAVO ermee omgaat.

 

Scenarios for Syria

Zeven jaar burgeroorlog, met ruim een half miljoen slachtoffers, heeft Syrië verwoest, en leidde tot de grootste humanitaire crisis in de recente geschiedenis. Buitenlandse spelers blijven hun strategische doelen najagen, terwijl ze de al ingewikkelde situatie in het land verder compliceren. In dit artikel analyseren Haya Douidri (Senior Government Affairs expert) en Alex Krijger (Krijger & Partners, Geopolitical Risk Consultants) de toestand in het Syrische conflict en leveren ze scenario’s voor het verdere verloop.

 

Erosion, then collapse. The end of the US-led liberal global order

2018 was een slecht jaar voor de op regels gebaseerde international wereldorde, en dat is nog zacht uitgedrukt. Zijn we getuige van het einde van deze wereldorde? Paul van Hooft (Stanton Nuclear Security Fellow at the MIT Center for International Studies) analyseert de problematiek en geeft inzicht in de gevolgen voor Europese landen.

 

>>> Terug naar het overzicht
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.