Atlantisch Perspectief 2018 nr. 1

In dit nummer:

 

•  ‘America First’ als buitenlands beleid

•  Machtspolitiek en kleine staten

•  Ernst van der Beugel: privédiplomaat voor een Atlantische Gemeenschap

•  Geopolitieke risico’s 2018. Kijk vooral naar sluimerende machtsstrijd Amerika-China

•  ‘Mali, waar is de uitgang?’ Militaire oplossingen voor politieke problemen

•  Column Niels Roelen: Een kwestie van geloof

•  Nut en gevaar van kernwapens

•  Nuclear weapons are back again

•  Hezbollah: een ‘staat in de staat’

 

 

Word begunstiger en ontvang Atlantisch Perspectief.

 

Koop een digitaal los nummer of jaargang via de readerapplicatie Bliyoo (voorheen: Bruna Tablisto).

 

 

‘America First’ als buitenlands beleid

Het is moeilijk om recht te doen aan alle incidenten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar, het eerste van president Trump. Ruud Janssens (Universiteit van Amsterdam) analyseert in dit artikel vier thema’s in het Amerikaanse buitenlands beleid (conflict als diplomatie, immigratie, handel en defensie) en drie zich ontwikkelende crises.

 

Machtspolitiek en kleine staten

Isabelle Duyvesteyn (Universiteit Leiden) geeft repliek op Maarten Rothman (Nederlandse Defensie Academie), die in Atlantisch Perspectief nr. 6, 2017 reageerde op haar oratie.

 

Ernst van der Beugel: privédiplomaat voor een Atlantische Gemeenschap

De geschiedschrijving over de naoorlogse trans-Atlantische diplomatie heeft zich lang sterk gericht op de rol van natiestaten en hun formele vertegenwoordigers. De diplomatieke rol van Ernst van der Beugel maakt duidelijk dat we ook oog moeten hebben voor niet-statelijke actoren. Dat stelt Albertine Bloemendal (Universiteit Leiden) in haar proefschrift Reframing the Diplomat. Ernst van der Beugel and the Cold War Atlantic Community. Dit artikel is een samenvatting van dat proefschrift, waarvan onlangs ook de handelseditie verscheen.

 

Geopolitieke risico’s 2018. Kijk vooral naar sluimerende machtsstrijd Amerika-China

Ze zijn er weer; de geopolitieke risicolijsten voor 2018, opgesteld door internationale organisaties, bedrijven en denktanks. De opsomming van het aantal potentiële brandhaarden is fors en divers. Michiel van Campen, Patrick van der Heiden en Alex Krijger (internationaal bedrijfsleven) ontrafelen de patronen die zijn waar te nemen.

 

‘Mali, waar is de uitgang?’ Militaire oplossingen voor politieke problemen

In dit artikel laten Bram Sommer (International Center for Counter-Terrorism, ICCT) en Liesbeth van der Heide (Instituut Clingendael, ICCT, Universiteit Leiden) zien dat de huidige inspanningen in Mali te veel gericht zijn op kortetermijnprestaties, en dat een gecoördineerde strategie ontbreekt. Zolang de onderliggende politieke problemen in Mali niet worden onderkend in de doelstellingen van de internationale partners zijn deze gedoemd te mislukken.

 

Nut en gevaar van kernwapens

Wat is het nut, en het gevaar, van kernwapens? Godfried van Benthem van den Bergh (emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam) geeft een beschouwing op dit onderwerp, waarbij ook het bewaren van vrede tussen kernwapenstaten in de beoordeling moet worden betrokken.

 

Nuclear weapons are back again

Kernwapens staan terug op de agenda, en daarmee ook het debat over afschrikking en wapenbeheersing. Wim van Eekelen duikt in de geschiedenis van de verschillende kernwapenverdragen en beoordeelt de situatie rond de verdragen die momenteel onder druk staan, zoals het INF-verdrag (wapens voor de middellange afstand).

 

Hezbollah: een ‘staat in de staat’

Gedurende de Obama-jaren richtte de aandacht voor de veiligheidssituatie van Israël zich vooral op het Iraanse nucleaire wapenprogramma. Deze aandacht is nu verschoven. Kees Homan (veiligheidsdeskundige) gaat in op de positie en groeiende (militaire) rol van Hezbollah, in het bijzonder in de Syrische burgeroorlog, en de mogelijkheid van een conflict met Israël.

 

>>> Terug naar het overzicht
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.