Atlantisch Perspectief 2017 nr. 1

In dit nummer:

 

•  Defensie in de verkiezingen: meer aandacht, weinig inhoud

•  ‘Make Navies Great Again’. NAVO-landen investeren in nieuwe

    oppervlakteschepen

•  Column Niels Roelen: Politiek vertrouwen

•  Europese veiligheid onder druk. Een oproep tot een pan-Europese

   dialoog

•  Israël in het tijdperk-Trump. Een eerste beschouwing

•  Europa, wat nu? Een pleidooi voor een nieuwe defensiegemeenschap

 

Word begunstiger en ontvang Atlantisch Perspectief.

 

 

 

Koop een digitaal los nummer of jaargang via de readerapplicatie Bliyoo (voorheen: Bruna Tablisto).

 

 

Defensie in de verkiezingen: meer aandacht, weinig inhoud

Defensie — bij vorige nationale verkiezingen een non-thema — krijgt meer aandacht in 2017. Hoe beoordelen de verkiezingsprogramma’s de veiligheidssituatie en welke gevolgen voor Nederland verbinden zij daaraan? Welke rol zien de partijen weggelegd voor de Europese Unie en de NAVO? Last but not least, welke Nederlandse krijgsmacht past bij de onzekere toekomst en ‘wat mag dat kosten’? Dick Zandee (Instituut Clingendael) maakt een verkenning met een aantal afsluitende kritische noten.

 

‘Make Navies Great Again’. NAVO-landen investeren in nieuwe oppervlakteschepen

Veel NAVO-landen geven momenteel miljarden uit aan nieuwe oppervlakteschepen. Een beweging die in de meeste gevallen al was ingezet ruim voor het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump, die predikt dat NAVO-landen meer aan defensie moeten uitgeven. Welke projecten lopen er momenteel, en wat is de strategische gedachte achter de investeringen in oppervlakteschepen? Een analyse door Joris Janssen Lok.

 

Europese veiligheid onder druk. Een oproep tot een pan-Europese dialoog

Welke lessen biedt de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) uit de jaren ’70 voor de hedendaagse Europese veiligheid? Laurien Crump (Universiteit Utrecht) analyseert aan de hand van archiefonderzoek in hoeverre de CVSE aanknopingspunten kan verschaffen op dit thema.

 

Israël in het tijdperk-Trump. Een eerste beschouwing

Wat betekent Trumps aantreden voor de machtsverhoudingen in de Israëlische politiek, en voor premier Netanyahu in het bijzonder? Wat kan worden verwacht van het binnen- en buitenlandbeleid van de Israëlische premier en wat zullen hiervan de consequenties zijn? Emma Smit geeft een beschouwing.

 

Europa, wat nu? Een pleidooi voor een nieuwe defensiegemeenschap

Europese leiders mogen wel wat meer doen dan nu om duidelijk te maken dat de Europese landen op diverse terreinen intensief moeten samenwerken, juist om de belangen van hun eigen burgers te beschermen. Ruud Veltmeijer pleit daarom voor een nieuwe defensiegemeenschap.

>>> Terug naar het overzicht
(c) 2006 - 2020, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.