Atlantisch Perspectief 2015 nr. 1

In dit nummer:

 

•  Katern: Jihadisme in Europa

•  The long shadow: victory, defeat, and
    grand strategy

•  Ambivalent multilateralism:
   the United States and the Biological
   Weapons Convention Protocol

•  Katern: Schaduwoorlog met Rusland

 

 Neem een abonnement.

 

 Koop een digitaal los nummer of abonnement via de readerapplicatie  Bruna Tablisto.

 

 

 

Katern: ‘Jihadisme in Europa’

Opnieuw werd de westerse wereld opgeschrikt door een terroristische aanslag. De aanslagen op het Franse magazine Charlie Hebdo roepen vragen op over maatregelen tegen het groeiende jihadisme in het Midden-Oosten en de spill-over naar Europa. De dreiging lijkt dichter bij dan ooit, maar is het wel verstandig om de veiligheidsmaatregelen op te schroeven? Anita Blom en Teun van Dongen plaatsen terrorisme, en specifiek de aanslag op Charlie Hebdo, in een historisch en internationaal perspectief.

 

The long shadow: victory, defeat, and grand strategy

Hoe beïnvloedt een oorlog de strategie van een land? Wat waren de gevolgen van overwinning en nederlaag in de Tweede Wereldoorlog voor de ‘grand strategies’ van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland? De analyse van Paul van Hooft (Universiteit van Amsterdam) ontdekte drie verschillende effecten van oorlog op het gebruik van geweld en diplomatie, die vandaag de dag nog steeds zichtbaar zijn in de internationale politiek.

 

Ambivalent multilaterism: the United States and the Biological Weapons Convention Protocol

De afwijzing van het Biological Weapons Convention Protocol door de Verenigde Staten wordt vaak toegeschreven aan het unilateralisme van George W. Bush. Een blik op de Amerikaanse geschiedenis laat echter zien dat de Amerikanen al veel eerder een unilaterale houding aannamen, die voortkomt uit het idee van American exceptionalism. Caramay Schmelzer gaat in dit artikel dieper in op de continuïteit van Amerikaans unilateralisme met als casestudy het Biological Weapons Convention Protocol.

 

Katern: ‘Schaduwoorlog met Rusland’

Terwijl de Amerikanen en Europeanen twijfelen over wapenleveranties aan Oekraïne, woedt de strijd met Rusland voort op andere vlakken: met sancties en economische middelen probeert het Westen Rusland tot ander gedrag te dwingen, terwijl Rusland een uitgebreide propagandacampagne voert onder Russische minderheden in het buitenland.

 

Welke effecten hebben de westerse sancties en de dalende olieprijs op de Russische economie? Kunnen zij Poetin op andere gedachten brengen? In zijn analyse van de financieel-economische strijd tegen het Kremlin bespreekt Erik Dirksen (Universiteit van Amsterdam) de gevolgen van de sancties. Niet alleen onderzoekt hij de algemene economische toestand in Rusland, maar ook Poetins binnenlandse populariteit.

 

Waar plaatst Oekraïne zichzelf in de verhoudingen tussen Rusland, de NAVO en de EU? De positie van het land wordt overschaduwd door de aandacht voor de internationale gevolgen van de Oekraïnecrisis. Dat is niet geheel terecht: het was de langdurige Oekraïense zoektocht naar een eigen plaats in de wereld die de aanleiding vormde voor de huidige crisis. Nicolaas Kraft van Ermel (Nederland-Rusland Centrum) bespreekt de historische banden met zowel Europa als Rusland en biedt daarmee een inkijk in de oorsprong van de tweestrijd in het land.

 

Terwijl de Baltische staten vooral vragen om klassiek-militaire steun van hun bondgenoten, intimideert Rusland hen met hybride middelen, waarbij ‘informatieoorlog’ een grote rol speelt. Hoe kunnen de Baltische staten deze propaganda tegengaan? Of moet er meer aandacht aan de integratie van de Russische minderheden worden besteed? Jeroen Bult beschrijft de moeizame zoektocht van de Baltische staten naar het juiste antwoord op het Russische propagandaoffensief.

>>> Terug naar het overzicht
(c) 2006 - 2020, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.