Lesmateriaal

Nieuw-Nederland

Een handelskolonie in de Nieuwe Wereld

In 2009 was het vierhonderd jaar geleden dat Henry Hudson 1609 het eiland Manhattan ontdekte. De Nederlanders vestigden op dit eiland de stad Nieuw-Amsterdam, die zou uitgroeien tot het huidige New York. Ter gelegenheid van het Hudsonjaar heeft de Atlantische Onderwijscommissie een lespakket ontwikkeld over Nieuw-Nederland.
Lees publicatie

Het jaar 2009 staat in het teken van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Amerika. Henry Hudson ontdekte in 1609 het eiland Manhattan. De Nederlanders vestigden op dit eiland de nederzetting Nieuw-Amsterdam. Deze nederzetting zou uitgroeien tot het huidige New York. Vandaar dat 2009 is uitgeroepen tot het Hudsonjaar.

Met dit lesmateriaal staan we stil bij het Hudsonjaar. In de geschiedenisles wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse Opstand en het kolonialisme. Toch zijn maar weinigen bekend met Nieuw-Nederland. Wat bewoog mensen ertoe een lange en gevaarlijke reis over de oceanen te maken? Waarom stichtten zij nederzettingen in de wildernis? Wie waren de mensen die in deze koloniën leefden? Op deze en andere vragen wordt uitgebreid ingegaan.

Het pakket bestaat uit full color lesboekjes (32 blz.) en een uitgebreide docentenhandleiding met werkvellen en extra discussieopdrachten.

In het eerste hoofdstuk wordt stilgestaan bij de redenen waarom ontdekkingsreizen plaatsvonden en waarom staten ver weg van het eigen land nederzettingen bouwden. In het tweede hoofdstuk wordt het dagelijks leven en bestuur in Nieuw-Nederland verder uitgewerkt. Ook komt aan bod hoe de kolonisten met de indianen omgingen. De Nederlandse kolonie werd in 1664 veroverd door de Engelsen. Toch hield hier de Nederlandse invloed niet op. In het derde en laatste hoofdstuk komt deze “Nederlandse erfenis” aan bod.

Het materiaal is met name geschikt voor de 3e en 4e klassen havo en vwo en bestaat uit materiaal voor 4 tot 8 lessen. De lesinhoud sluit goed aan bij het vak geschiedenis, maar leent zich ook uitermate om vakoverstijgend te worden aangeboden, bijvoorbeeld met aardrijkskunde, maatschappijleer of economie. Het lespakket is zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar. Hierdoor is het ook bruikbaar in de Engelse les of bij TTO. Bij ieder hoofdstuk is een verdieping opgenomen met activerende werkvormen. Hierdoor is dit materiaal naast gebruik in reguliere lessen ook zeer geschikt voor projectweken.

Bekijk lesmodule