Lesmateriaal

75 jaar Marshallplan

Oorsprong, omvang en impact van het Amerikaanse hulpprogramma

Lesbrief

Na de oorlog lag Europa in puin. Huizen waren verwoest, fabrieken lagen stil, en een hongersnood dreigde. De Amerikaanse buitenlandminister George Marshall presenteerde in 1947 daarom een idee waarmee Europa zich weer zou herstellen: het ‘Marshallplan’.
Lees publicatie

Met de lesmodule verdiepen leerlingen zich in het naoorlogse Europa. Welke motieven lagen er aan het Marshallplan ten grondslag? Had de Amerikaanse hulp het gewenste effect? En wat zijn de culturele gevolgen geweest van dit hulpprogramma? Doormiddel van QR-codes krijgen de leerlingen toegang tot audiovisueel bronmateriaal.

In het bijzonder besteed de lesmodule aandacht aan de positie van Duitsland. Hiermee sluit de module aan op het eindexamenonderwerp ‘Duitsland in Europa 1918 – 1991’ voor HAVO en VWO. Na de oorlog was het allerminst zeker dat Duitsland volwaardig onderdeel zou worden van het Europees bestel. Het Marshallplan speelde een belangrijke rol in de acceptatie van Duitsland als Europese partner.

De lesmodule is ontwikkeld voor de bovenbouw van HAVO/VWO. U kunt gratis exemplaren van de lesmodule aanvragen bij de Atlantische Commissie door contact op te nemen via info@atlcom.nl. Daarbij ontvangt u digitaal een docentenhandleiding. Alleen de verzendkosten worden in rekening gebracht.

Foto: Wikimedia Commons / E. Spreckmeester

Bekijk lesbrief