Lesmateriaal

70 jaar NAVO

Op 4 april 2019 was het 70 jaar geleden dat de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd opgericht. Ter gelegenheid van het 70e jubileumjaar van de NAVO heeft de Atlantische Onderwijscommissie een lesmodule ontwikkeld voor het vak Geschiedenis.
Lees publicatie

Op 4 april 1949 werd in Washington D.C. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd opgericht. Lord Ismay, de eerste secretaris-generaal van de NAVO, verwoordde het doel van de organisatie destijds als volgt: “To keep the Soviet-Union out, the Germans down and the Americans in”. Hoewel het nut en de noodzaak van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog regelmatig ter discussie zijn gesteld, bestaat het bondgenootschap anno 2019 nog altijd.

Ter gelegenheid van  het 70-jarig bestaan van de NAVO in 2019 heeft de Atlantische Onderwijscommissie een lesmodule ontwikkeld voor het vak Geschiedenis. De doelgroep van de lesmodule zijn leerlingen uit de bovenbouw van het VMBO (GL/TL) en de middenbouw van de HAVO/VWO.

De NAVO als thema keert bij Geschiedenis op ieder niveau terug. Onder meer in de context van de Koude Oorlog leren leerlingen over de toenemende spanningen tussen Oost en West. In het nieuwe havo- en vwo-curriculum is de periode van de Koude Oorlog ondergebracht in de historische context ‘Duitsland in Europa (1918-1991)’. Op het VMBO sluit de lesmodule aan bij ‘De periode 1945-1989’ en ‘De Nieuwe Wereldorde (vanaf 1990)’ die zowel op het CE als bij het SE getoetst worden. De lesmodule kan ter verdieping, maar ook als extra ondersteuning gebruikt worden bij het lesgeven over deze periodes.

De teksten in de lesmodule zijn toegankelijk en omvatten vrijwel alle begrippen, gebeurtenissen en personen relevant voor de periode van de Koude Oorlog. Daarnaast is er ook aandacht voor de NAVO na het einde van de Koude Oorlog. Hiermee onderscheidt deze module zich van de reguliere handboekteksten.

De lesmodule is opgebouwd uit 4 hoofdstukken en kan in ongeveer 3 à 4 lessen in de klas behandeld worden. Bij ieder hoofdstuk is een leerdoel geformuleerd. Daarnaast wordt ieder hoofdstuk afgesloten met een aantal vragen. Deze vragen nodigen leerlingen uit om kritisch te kijken naar de positie en het belang van de NAVO. Een voorbeeld hiervan is de opdracht om een advies te schrijven aan de secretaris-generaal met een voorstel voor het wel of niet toetreden van Oekraïne. Achterin de lesmodule is een begrippenlijst opgenomen waarin lastige begrippen worden uitgelegd. Bij de lesmodule wordt een docentenhandleiding geleverd met tips voor het gebruik in de klas.

Foto: Flickr/NATO

Bekijk lesmodule