Johan de Witt Conferentie: De jeugd bepaalt de koers!

Op 6 september vindt de jaarlijkse Johan de Witt Conferentie plaats georganiseerd door Stichting Pugno Pro Patria in Mare en de KIM Alumnivereniging.

 

Dit jaar geeft de Johan de Witt conferentie jongeren kans om hun ideeën over maritieme innovatie en leiderschap te delen met (maritieme) bestuurders en geïnteresseerden. Deze conferentie, die dit jaar op 6 september in Rotterdam wordt gehouden, heeft dan ook als thema:

 

De jeugd bepaalt de koers!

 

Young professionals geven daar hun visie over modern maritiem leiderschap, innovatie en de positie van de zeemacht in de Nederlandse maatschappij. Dit thema sluit uitstekend aan bij de missie van Jonge Atlantici en daarom zijn we trots te mogen melden dat wij een rol hebben gekregen in deze conferentie. Met een klein panel mogen wij op de discussie reflecteren vanuit een trans-Atlantisch en internationaal perspectief. Heb jij iets toe te voegen aan een van de drie onderstaande thema's en wil je betrokken worden in de discussie? Stuur een mail met een korte motivatie naar jongeatlantici@atlcom.nl! Voorafgaand aan de conferentie zal er nog een sessie plaatsvinden waarin onze groep wordt gebrieft over de thema's en hun standpunten kunnen formuleren.

 

 

Iedereen die verder bij de Johan de Witt conferentie aanwezig wil zijn is van harte welkom om zich in te schrijven. De conferentie vindt daags voor de Wereldhavendagen in Rotterdam plaats. Naast een zaal vol maritieme deelnemers, worden de jongeren van repliek gediend door een expertpanel. Namens de politiek zijn we verheugd dat hierin Eerste-Kamer-voorzitter Ankie Broekers Knol plaatsneemt. Zij wordt vergezeld door voormalig Fox IT-topman Ronald Prins en de Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer.

 

De jongerenteams hebben afgelopen half jaar drie thema’s heeft uitgewerkt:

 

  • The Millennial Navy: Hoe combineren we hiërarchisch leiderschap met een genetwerkte marine?
  • Innovating for the Future: Hoe integreren we ultrasnelle technologie in wendbare maritieme “Tesla’s”?
  • In the Heart of Society: Hoe maken we de marine onderdeel van de maatschappij in de digitale eeuw?

De jongeren geven tijdens de conferentie hun visie geven op bovenstaande problemen. Daarbij worden vragen beantwoord als: hoe zou ik dit thema aanpakken, als ik het voor het zeggen had? Hoe zou ik ervoor zorgen dat deze ideeën tot hun recht komen? Welk leiderschap is nodig om innovatieve jongeren zoals ik, de ruimte te geven om dit te realiseren?

 

De ideeën van de jonge professionals worden gespiegeld aan de deelnemers van de conferentie en het expertpanel. Daarmee wordt een open dialoog gecreëerd tussen de jonge generatie van de toekomst en de bestuurlijke top die deze toekomst momenteel vormgeeft. Daarbij maken we gebruik van eigentijdse spreker en moderator Richard van Hooijdonk die de conferentie inleidt met zijn visie op de toekomst en de discussies met de jongeren begeleidt.

 

De conferentie vindt donderdagmiddag 6 september plaats in ‘Hal 4 aan de Maas’ in Rotterdam. Een eigentijdse setting, waarbij we ervan overtuigd zijn dat we tot mooie conferentieresultaten zullen komen! Deze conferentie wordt georganiseerd door de besturen van de stichting P3Men de Alumnivereniging van het Koninklijk Instituut voor de Marine.Vertegenwoordigers uit politiek, industrie en maatschappij praten daar over maritieme veiligheid en het belang voor onze handel in de fantastische entourage van de haven van Rotterdam.

 

Iedereen die de jeugd in de maritiem-militaire sector een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd om de conferentie bij te wonen. Inschrijven kan via https://www.johandewittconferentie.nl.

>>> Terug naar het overzicht
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.