Studium Generale

Studium Generale

Het StudiumGenerale-programma van de Atlantische Commissie bestaat sinds 2011 en is gericht op young professionals, uit zowel de particuliere als de overheidssector. Het belangrijkste doel is de deelnemers vanuit verschillende perspectieven te informeren over de trans-Atlantische betrekkingen. Een tweede doel is het netwerk van zowel deelnemers als de Atlantische Commissie te verdiepen en te verbreden.

Over het programma

In 2020/21 werd de tiende jaargang van het StudiumGenerale afgerond en begon de negende jaargang van dit succesvolle programma voor getalenteerde young professionals uit de overheid en het bedrijfsleven. De onderwerpen van de bijeenkomsten lopen uiteen, maar beslaan – ruim genomen – de (nieuwe) wereldordening vanuit Nederlands en trans-Atlantisch perspectief. Dit houdt in dat de keuze wordt bepaald door onderwerpen die zo veel mogelijk zowel op de politieke agenda in Nederland (Europa) als in de VS en Canada staan.

Deelnemers

De zestien cursisten van de tiende jaargang waren afkomstig van RoyalHaskoning/DHV , Diversion, , het ministerie van Buitenlandse Zaken, , Royal Philips, het ministerie van Defensie, Cordaid, De Nederlandsche Bank, , het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (ACM), Royal Dutch Shell International, Randstaden Thales Nederland. Deelnemers kunnen zichzelf niet aanmelden voor het programma, maar moeten genomineerd worden door hun organisatie.