In Memoriam: Hannie van Leeuwen, oud-voorzitter Atlantische Commissie

 

In Memoriam
 
Woensdag 1 augustus jl. overleed het erelid en oud-voorzitter van de Atlantische Commissie, mevrouw Johanna (Hannie) van Leeuwen, lid van de Tweede Kamer van 1966-1978 en senator van 1995-2007. Zij was lid van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP, die later in het CDA zou opgaan) en om meerdere redenen een bekende politica: scherpzinnig, energiek, gedreven en niet bang meningen te ventileren die afweken van de partijlijn. Om meerdere redenen was haar de geuzennaam ‘straaljager Hannie’ ten deel gevallen, door CPN-kamerlid Marcus Bakker toebedeeld vanwege haar snelle gang naar de interruptiemicrofoon én het feit dat zij toentertijd voor aanschaf was van de F-16 jachtvliegtuigen, net zo’n brandende kwestie toen als recent met de aanschaf van de F-35 (JSF).

 


Zij bekleedde het voorzitterschap van de Atlantische Commissie van 1979 tot 1987, een periode waarin Nederland op het gebied van defensiebeleid een turbulente periode doormaakte. Het was de tijd waarin Nederland worstelde met het vraagstuk van de plaatsing van de kruisraketten, een gevolg van het zogeheten NAVO-dubbelbesluit van december 1979. Nederland verplichtte zich daarbij tot het plaatsen van 48 kruisvluchtwapens (met atoomlading). Het besluit leidde tot een scherpe tegenstelling in de politiek én in de publieke opinie over de noodzaak het besluit uit te voeren. Van Leeuwen was tijdens deze politiek turbulente periode voorzitter van het Algemeen Bestuur en moest alle zeilen bijzetten om de eenheid van het bestuur te bewaren. Uiteindelijk zou er geen politieke steun vanuit het Bestuur van de Atlantische Commissie voor het plaatsingsbesluit komen: een minderheid, voornamelijk aangevoerd door Harry van den Bergh (lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA) kon politiek niet instemmen met het plaatsingsbesluit. Het Algemeen Bestuur besloot daarom op aandringen van Van Leeuwen geen standpunt in te nemen. De ‘brede samenstelling van de Atlantische Commissie maakte het volgens haar in feite onmogelijk standpunten in te nemen ten aanzien van actuele vraagstukken’ (Remco van Diepen e.a., ‘Beschaafd ageren voor de NAVO’. 50 jaar Atlantische Commissie. Den Haag 2002, p. 114).  
 
In 2002, tijdens een feestelijk lustrum ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Atlantische Commissie, ontving zij uit handen van de auteur, Remco van Diepen, een exemplaar van het bovengenoemde lustrumboek.
 
Wij herdenken haar met veel respect en zijn haar buitengewoon erkentelijk voor de doortastende wijze waarop zij onder moeilijke omstandigheden op heldere wijze leiding heeft gegeven aan de Atlantische Commissie.
 
Dirk Jan van den Berg, voorzitter

Bram Boxhoorn, directeur

>>> Terug naar het overzicht
partners
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.