Bestuur

De Stichting Atlantische Commissie heeft een Dagelijks en een Algemeen Bestuur, waarbij het Dagelijks Bestuur deel uit maakt van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur komt ten minste vier maal per jaar bijeen en het Algemeen Bestuur houdt ten minste drie maal per jaar een vergadering. In het (onbezoldigde) Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn alle grote politieke stromingen van Nederland en de meest betrokken wetenschappelijke disciplines vertegenwoordigd.

 

Dagelijks Bestuur

 

drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg, voorzitter
Voorzitter Raad van Bestuur, Sanquin Bloedvoorziening
 
drs. T.A. (Alex) Krijger, vicevoorziiter
Founder & Managing Partner, Krijger & Partners - Geopolitical Risk and Issue Management
 
M.W. (Michiel) van Campen MA, secretaris

Executive Director, Permits Foundation; eigenaar Van Campen International Business Development

 
H.H.M. (Harry) Groen, penningmeester
Voormalig burgemeester van Noordwijk
 
drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink
Voormalig woordvoerder defensie voor de PvdA; voormalig voorzitter Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer
 
drs. R. (Ronald) Vuijk
Voormalig woordvoerder Defensie voor de VVD, Tweede Kamer
 
mw. drs. H.M.J. (Hester) Somsen, waarnemer namens het ministerie van Buitenlandse Zaken
Directeur Veiligheidsbeleid, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 
Mw. M. (Marieke) Monroy-Winter MA
Hoofd afdeling Veiligheids- en Defensiebeleid, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 

Algemeen Bestuur

 
mw. S. (Salima) Belhaj
Woordvoerder Defensie voor D66, Tweede Kamer
 
mr.drs. H.G.J (Hanke) Bruins Slot
Woordvoerder Defensie voor het CDA, Tweede Kamer
 
A. (André) Bosman
Woordvoerder Defensie voor de VVD, Tweede Kamer
 
drs. R.H. (René) Cuperus
'Scholar in Residence', Ministerie van Buitenlandse Zaken; gastonderzoeker, Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam; columnist De Volkskrant
 
lkol M. (Mostafa) Hilali
Koninklijke Landmacht
 
Tlnt G.L.J. (John) Jacobs, voorzitter Jonge Atlantici
Student master Human Geography, Radboud Universiteit
 
lgen b.d. A.J.H. (Ton) van Loon
Voormalig Commandant, Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps
 
drs. H. (Hans) Luyendijk, voorzitter Atlantische Onderwijscommissie
Voormalig rector, Dalton Den Haag
 
mr. M. (Marije) Meines
Senior adviseur, RadarAdvies
 
drs. P. (Patrick) Mikkelsen
Executive Director, American Chamber of Commerce in the Netherlands
 
drs. A. (Bram) van Ojik
Lid commissies Defensie en Buitenlandse Zaken voor GroenLinks, Tweede Kamer
 
prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer
Publicist; hoogleraar Europese Studies, Tilburg School of Humanities
 
mr. G.J.A. (Truus) Valkering
Voormalig directeur Internationale Zaken, Tata Steel Europe
 
ir. R. (Rein) Willems
Voormalig president-directeur, Shell Nederland B.V.
 
(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.