Atlantisch Perspectief

Nummer 2, 2024

In het jaar dat de NAVO 75 jaar bestaat lijkt het bondgenootschap haar relevantie volop te hebben hervonden. Dat bleek ook uit de opiniepeiling die de Atlantische Commissie onlangs hield: 90% van de Nederlanders vindt de NAVO van belang voor onze veiligheid. In dit nummer van Atlantisch Perspectief reflecteren we daarom op heden, verleden én toekomst van het trans-Atlantische verbond. Hoe ervaren de Baltische landen hun jubileum als NAVO-bondgenoten, welke rol speelt Duitsland binnen de trans-Atlantische band en in hoeverre zouden de Europese bondgenoten de VS moeten volgen in hun strategische heroriëntatie op Oost-Azië? Daarbij is gezocht naar verschillende perspectieven en invalshoeken, vanuit de gedachte dat enkel de hedendaagse, West-Europese bril alléén geen volledig beeld geeft. Reacties op de inhoud van deze editie zijn altijd welkom.
Wilt u reageren? Mail de eindredacteur: m.muns@atlcom.nl
Ontvang AP

In dit nummer / In this issue:

Ontvang AP
Direct lezen / Read now

Online beschikbaar / Available online