Atlantisch Perspectief

Nummer 1, 2024

In 2023 zagen we de plotselinge en ook succesvolle doorbraak van ChatGPT en vele andere hoogwaardige AI-tools. Het liet zien dat de technologie er nu voor iedereen is en ook zo ongeveer alles kan. Maar juist die alomtegenwoordigheid en toegankelijkheid van AI maakt dat het allerlei (soms onverwachte) effecten op de internationale politiek heeft, en dus ook op de trans-Atlantische veiligheidsband. Dat zet aan tot nadenken. Daarom staat het eerste nummer van Atlantisch Perspectief van 2024 geheel in het teken van Technologie en Geopolitiek.
Ook ziet deze editie van Atlantisch Perspectief er iets anders uit dan u wellicht gewend bent. Dat komt omdat wij goed geluisterd hebben naar de antwoorden die u gaf in ons recente lezersonderzoek. In dit nummer daarom meer variatie in soorten artikelen, een nieuwe wisselcolumn van de Jonge Atlantici, een debatrubriek en een opgefriste vormgeving.
Wilt u reageren? Mail de eindredacteur: m.muns@atlcom.nl
Ontvang AP

In dit nummer / In this issue:

Ontvang AP
Direct lezen / Read now

Online beschikbaar / Available online

AI and Nuclear Weapons

AI and Nuclear Weapons

Artificial intelligence has multiple implications for the conduct of warfare, from greater autonomy to increased speed; however, AI also has implications for strategic stability as it pertains to the nuclear balance and to decision-making by...