Atlantisch Perspectief

Nummer 1, 2023

‘Als Poetin hiermee wegkomt, dan is de wereld zoals we die kennen geen gegeven meer, maar een kaartenhuis.’ Zo sprak minister van Defensie Kajsa Ollongren tijdens een grote bijeenkomst van de Atlantische Commissie op 23 februari jongstleden in het Haagse Wijnhavengebouw. Het eerste nummer van Atlantisch Perspectief van 2023 gaat ook in op één jaar oorlog in Oekraïne. Van Zeitenwendes tot de Russische ‘ideeënwereld’, tot Amerika’s rol en het risico op Ukraine Fatigue, tot kunstmatige intelligentie in een oorlog die soms meer weg heeft van de ouderwetse loopgravenstrijd in Verdun.
Ontvang AP

In dit nummer / In this issue:

  • Putin’s insane expedition: the first year of the war in Ukraine
  • U.S. Foreign Policy towards Russia’s continued Invasion of Ukraine
  • One year into the war: A reality check for Germany’s Zeitenwende           
  • Winnen in Oekraïne: perceptie door het oog van de toeschouwer
  • The Art of War Without Limits: Analyzing China’s ‘Unrestricted Warfare’ in the Context of Ukraine
  • The Cold Tech Race: High-tech great power competition in the 21st century
  • Leveraging Decision Support in the Russo-Ukrainian war: the role of Artificial Intelligence
  • The West, Russia, and NATO in the 1990s: Missed Opportunities?
Ontvang AP
Direct lezen / Read now

Online beschikbaar / Available online