Atlantisch Perspectief

Nummer 4, 2022: NATO’s new Strategic Concept

De Russische invasie van Oekraïne heeft de wereld op zijn kop gezet. Oorlog is weer terug in Europa en de NAVO moet zich daarom meer dan ooit sinds de val van het IJzeren Gordijn richten op haar kerntaak: collectieve verdediging. In deze turbulente tijden is het nieuwe Strategisch Concept van het bondgenootschap gepresenteerd; het centrale thema van dit volledig Engelstalige nummer van Atlantisch Perspectief.
War has returned to Europe, and NATO has to concern itself once again on its core task: collective defense. This completely English issue of Atlantisch Perspectief is all about the new Strategic Concept introduced by the alliance.
Lees magazine

In dit nummer / In this issue:

 • NATO’s new Strategic Concept: our blueprint for navigating a more dangerous and competitive world
 • NATO’s new Strategic Concept and the EU’s Strategic Compass face reality
  • Euro-Atlantic security and defense in the context of the war in Ukraine
 • Can NATO’s and the EU’s new strategies withstand Russian warfare?
 • A new world order? European security after the war in Ukraine
 • NATO as a community of values and its new political role
 • NATO’s Madrid Summit and the consequences for the Netherlands
 • Spain: Forty Years in NATO
 • Türkiye and its current position in NATO
  • Türkiye‘s relations with the MENA Countries and the Russo-Ukrainian war
 • China and the Indo-Pacific in the 2022 NATO Strategic Concept
Ontvang AP
Direct lezen / Read now

Online beschikbaar / Available online