Atlantisch Perspectief

Nummer 6, 2021: Terug bij af?

Zijn we terug bij af nu het stof in Kaboel is neergedaald? Hebben de Taliban en andere terroristen gewonnen? Dit nummer van Atlantisch Perspectief gaat in de breedste zin van het woord in op de gevolgen van de Val van Kaboel. Van het falen van aannames die ten grondslag lagen aan de missie tot de gevolgen voor het wereldwijde jihadisme. Dit nummer sluit af met een artikel van Jaap Verheul over de Atlantic Charter. Verheul is sinds kort bijzonder hoogleraar trans-Atlantische betrekkingen namens de Atlantische Commissie aan de Radboud Universiteit (Nijmegen).
Lees magazine

In dit nummer / In this issue:

 • Afghanistan: Not ours to lose
 • Zien we wat we moeten zien of zien we wat we willen zien?
  • Reflectie op twintig jaar interventie in Afghanistan
 • Amerikaanse drone-aanvallen wierpen het volk in de schoot van de Taliban
 • Battlefield evidence: het verzamelen van informatie in conflictgebieden zoals Afghanistan
 • Eén overwinning maakt nog geen zegenreeks
  • Waarom de machtsovername van de Taliban geen winst voor het jihadisme betekent
 • Mali en Al Qaida in de Islamitische Maghreb
 • Gedoofd vuur of smeulend kooltje: de Arabische Lente in Perspectief
 • The Atlantic Charter: Genesis of the Transatlantic World Order
Ontvang AP
Direct lezen / Read now

Online beschikbaar / Available online