Atlantisch Perspectief

Nummer 5, 2012

Lees magazine

In dit nummer:

 • ‘I want it all, and I want it now’
  Een interview met minister van Defensie Hans Hillen
 • VVD: “veelzijdig inzetbaar behouden, geen extra bezuinigingen”
  De VVD wil een krijgsmacht ‘high on tech – low on boots’ 
 • PvdA: “werken aan betere wereld, is werken aan beter Nederland”
  Nederland kan niet zonder internationale samenwerking
 • CDA: “genoeg is genoeg: handen af van onze militairen”
  Slimmere Defensie is nodig, niet verder bezuinigen
 • SP: “een hoogwaardige krijgsmacht met minder ambities”
  Defensie mag na bezuinigingen niet worden overvraagd
 • D66: “Nederland moet weer een constructieve rol spelen”
  Hervorming buitenlandbeleid, Defensie, OS en Europa noodzakelijk
 • GroenLinks: “stel burgerbescherming voorop”
  Alleen de 3D-benadering biedt structurele oplossingen
 • Het roer moet om
 • Dutch defence through Norwegian eyes

Ontvang AP
Direct lezen

Online beschikbaar