Artikel Atlantisch Perspectief

Vrouwen, vrede en veiligheid

Een lange lobby vanuit diverse internationale vrouwenbewegingen leidde ertoe dat de VN-Veiligheidsraad verschillende resoluties aannam over het thema ‘vrouwen, vrede en veiligheid.’ Deze resoluties erkennen dat vrouwen vaak disproportioneel geraakt worden door conflict en roept op tot actieve participatie van vrouwen. Daarbij moet het genderperspectief in alle aspecten van vredesoperaties worden toegepast. Dat er steeds nieuwe resoluties nodig zijn is voor Ella van den Heuvel aanleiding om meer aandacht te besteden aan vrouwen in conflictgebieden. In haar artikel geeft zij aan dat vrouwen meer moeten worden gehoord voor veiligheid, stabiliteit en een succesvolle wederopbouw voor iedereen.  

Auteur

Ella van den Heuvel

Tags

Overzicht, Gender, Afghanistan

Foto: Flickr/i Postcross/CC BY 2.0

Vrouwen, vrede en veiligheid

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel