Artikel Atlantisch Perspectief

Vijf strategische problemen in de strijd tegen ISIS

Er ontbreekt een politieke strategie en er is geen eindplan voor de Nederlandse strijd tegen ISIS (2015)”, zo meent VVD buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke. Weliswaar strijdt Nederland met wapens tegen de islamisten, maar een plan om regionaal draagvlak te creëren is volgens Ten Broeke eveneens nodig. 

Auteur

Han ten Broeke

Tags

2015, Beschouwing, Review, Han, Broeke, ISIS, Islamitische, Staat, Islamic, State, Nederland, Netherlands, Irak, Iraq, Syrië, Syria, Peshmerga

Foto: Unsplash/Levi Clancy

Vijf strategische problemen in de strijd tegen ISIS

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel