Artikel Atlantisch Perspectief

Veiligheid op en vanuit zee, nu en in de toekomst!  

Piraterij verstoort handelsroutes die relevant zijn voor onze economie en dus voor onze welvaart. De Koninklijke Marine bestrijdt onder andere deze piraterij. In dit artikel gaat het Commando Zeestrijdkrachten in op huidige en toekomstige taken en ambities. Het Commando bespreekt ontwikkelingen in de wereld en kijkt naar de gevolgen voor het maritiem optreden. Er wordt beargumenteerd dat de combinatie van (nieuw) materiaal en met name goed personeel de marine in staat stelt om deze vragen en uitdagingen het hoofd te bieden.  

Auteur

Commando Zeestrijdkrachten

Tags

Overzicht, Nederland, Marine, CZSK, Overview, Netherlands, Navy

Foto: Flickr/Ramon Smits/CC BY 2.0

Veiligheid op en vanuit zee, nu en in de toekomst!  

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel