Artikel Atlantisch Perspectief

Stagnatie en achteruitgang. Beeldvorming rond de Westelijke Balkan

In een eerdere editie van Atlantisch Perspectief stelden Oliver Rolofs en Jochen Stöger dat de Macedonische leider Nikola Gruevski, een nationalistische en autocratische leider is. Volgens Hans van den Berg is dit niet waar. Integendeel: de Macedonische leider zou zelfs de Macedonische identiteit (als nazaten van Alexander de Grote) ontkennen. Het nationalisme dat voorkomt in Macedonië is volgens Van den Berg vooral een reactie op Griekse nationalistische krachten; dezelfde krachten die de Macedonische toetreding tot internationale organisaties blokkeren. 

 

Auteur

Hans van den Berg

Tags

 2012, Repliek, Reply, Hans, Berg, Macedonië, Macedonia, Griekenland, Greece, nationalisme, nationalismGruevski, Rolofs, Stöger.

Foto: Flickr/Steve Conover/CC BY-SA 2.

Stagnatie en achteruitgang. Beeldvorming rond de Westelijke Balkan

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel