Artikel Atlantisch Perspectief

Pal staan voor vrijheid en veiligheid. Een herbezinning op het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid

Daniël Turk schrijft in dit artikel uit 2017,  over de steeds slechter wordende globale veiligheidssituatie en de implicaties die deze ontwikkeling volgens hem heeft voor het Nederlandse defensiebeleid. Europese landen hebben volgens Turk sinds de Koude Oorlog hun legers verwaarloosd. Daarbij komt het feit dat de relatieve machtspositie van Europa vergeleken met niet-westerse staten is verslechterd de laatste decennia. In combinatie met de oplopende veiligheidsrisico’s in de wereld betekent dit dat Europa, en Nederland in het bijzonder, dringend meer moet gaan investeren in het leger. Turk eindigt zijn artikel met een aantal concrete aanbevelingen ten aanzien van defensie.

Auteur

Daniël Turk

Tags

2017, Daniel, Turk, Analyse, Defensie, NAVO, Norm, Defence, Netherlands, Nederland, Europa, Europe

Foto: Flickr/ Utenriksdepartementet UD/ CC BY-ND 2.0

 

 

Pal staan voor vrijheid en veiligheid. Een herbezinning op het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel