Artikel Atlantisch Perspectief

Ontluikend multilateralisme in Oost-Europa

Een nieuw licht op de Sovjetinvasie in Hongarije

De Sovjetinvasie van Hongarije tijdens de Hongaarse Revolutie van 1956 wordt vaak gezien als hét voorbeeld van de Sovjetonderdrukking van Oost-Europa. Laurien Crump nuanceert in dit artikel echter het idee dat binnen het Warschaupact de dienst alleen werd uitgemaakt door Moskou. Het Sovjetleiderschap betrok volgens haar wel degelijk de leiders van de Oost-Europese staten bij de besluitvorming. Dit artikel plaatst de Sovjetinvasie daarmee in een breder internationaal en historisch perspectief.

Auteurs

Laurien Crump

Tags

2016, Geopolitiek, Sovjet-Unie, Multilateralisme, Warschaupact, Oost, Europa, Hongarije, Hongaarse Revolutie, 1956, Praagse Lente, 1968, Stalin, Nikita Chroesjtsjov, AP6-2016

Foto: Flickr/Manhhai/CC BY 2.0

Ontluikend multilateralisme in Oost-Europa

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel