Artikel Atlantisch Perspectief

Onduidelijkheid over doelen? Stel burgerbescherming voorop

De evaluatie van de Nederlandse inzet in de Afghaanse provincie Uruzgan richt zich op de vraag in hoeverre de doelstellingen van de Nederlandse bijdrage aan ISAF zijn behaald. Deze maand wordt dit besproken in de Tweede Kamer. In dit artikel laat Emiliano Landkroon zien dat de verwarrende politieke discussie het gevolg is van een onjuiste duiding van het hoofdprobleem. Volgens de auteur is burgerbescherming namelijk het eigenlijke beoogde politieke effect. Binnen alle bestaande beperkingen heeft Nederland in Uruzgan stappen in de goede richting gezet.  

Auteur

Emiliano Landkroon

Tags

AnalyseUruzgan, Afghanistan, Nederland, Analysis, Netherlands

Foto: Flickr/The U.S. Army/CC BY 2.0

Onduidelijkheid over doelen? Stel burgerbescherming voorop

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel