Artikel Atlantisch Perspectief

Meer Europese veiligheid en defensie voor de Unie. De GVDB-agenda

Aan de vooravond van een nieuwe Europese Raad, is het de vraag wat de stand van zaken is van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensie Beleid (GVDB). Arnout Molenaar pleit (2015) voor een bindend kader waarin EU-landen intergouvernementeel moeten samenwerken. Veel landen hebben namelijk nog steeds een zogeheten ‘nationale reflex’ als het op defensie aankomt. 

Auteurs

Arnout Molenaar 

Tags

2015, Analyse, Analysis, Arnout, Molenaar, GVDB, CSDP, Defensie, Defense, Cooperation, Defensiesamenwerking, EU, ForeignStrategy, EU-buitenlandstrategie, Militaire, Integratie, Military, Integration

Foto: Flickr/Instituto Gallaecia/CC BY-ND 2.0

Meer Europese veiligheid en defensie voor de Unie. De GVDB-agenda

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel