Artikel Atlantisch Perspectief

Keuze of noodzaak? Wereldwijde partnerschappen voor de NAVO

In het derde en laatste deel van dit katern over de NAVO en partnerschappen, staat Sabine Mengelberg stil bij het debat over de toekomst van de NAVO in relatie tot nieuwe partnerschappen. Wiens belangen worden gediend met deze partnerschappen? Vormen deze nieuwe partnerschappen een bedreiging voor de NAVO? Of is het onderlinge verschil van mening hierover binnen de NAVO juist een bedreiging voor de alliantie? Mengelberg focust in haar artikel vooral op de Aziatisch-Pacifische regio. 

Auteur

Sabine Mengelberg 

Tags

2013, Sabine, Mengelberg, Opinie, Katern, NAVO, Partnerschappen, ISAF, Aziatisch, Pacifische, ASEAN, Azië

Foto: Flickr/Ministerie van Buitenlandse Zaken/CC BY-SA 2.0 

Keuze of noodzaak? Wereldwijde partnerschappen voor de NAVO

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel