Artikel Atlantisch Perspectief

Europese veiligheid onder druk. Een oproep tot een pan-Europese dialoog

Tijdens de Koude Oorlog waren er instanties die multilaterale dialoog tussen de Sovjet-Unie enerzijds en Europa en de NAVO anderzijds mogelijk maakten. Een voorbeeld hiervan is de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE). Laurien Crump beargumenteert in haar artikel dat conferenties, zoals de CVSE, op verschillende momenten hebben bijgedragen aan een détente in de oplopende spanningen tijdens de Koude Oorlog. Ze stelt ook dat zulke structuren nu weer in het leven moeten worden geroepen om de hedendaagse risico’s voor Europa’s veiligheid de kop in te drukken.

Auteur

Laurien Crump

Tags

CVSE, Koude, Oorlog, Dialoog, Spanningen, Conferentie, Europa, Cold, War, Laurien, Crump, Dialogue, Tensions, Conference, 2017, Analyse

Foto: Flickr/Marco Verch/ CC BY 2.0

Europese veiligheid onder druk. Een oproep tot een pan-Europese dialoog

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel