Artikel Atlantisch Perspectief

Europa en de Indo-Pacific: met wie kan Europa in de regio samenwerken?

Dat de Indo-Pacifische regio geostrategisch en geo-economisch cruciaal is geworden voor Europa staat volgens Benedetta Girardi en Tim Sweijs buiten kijf. Europese staten willen daarom een actievere rol spelen in de regio, een bijdrage leveren aan stabiliteit en tegelijkertijd hun eigen belangen behartigen. Onderbelicht in het debat is de vraag wie de partners in de regio eigenlijk zijn waarmee de Europeanen moeten samenwerken.

Auteurs

Benedetta Girardi en Tim Sweijs

Tags

Europa, Indo-Pacific, geo-economisch, maritiem

Foto: Flickr / U.S. Indo-Pacific Command / CC BY-NC-ND 2.0

Europa en de Indo-Pacific: met wie kan Europa in de regio samenwerken?

 

Lees het volledige artikel (PDF)

Lees artikel