Artikel Atlantisch Perspectief

Een nieuwe Koude Oorlog? Lessen van het Warschaupact voor de relatie met Rusland

Het Warschaupact hield de Sovjet-Unie in toom en verminderde de kans op een confrontatie met het Westen, zo meent Laurien Crump. Nu de meeste landen van het Pact lid zijn geworden van de EU en de NAVO, is deze buffer met Rusland verdwenen. Niet alleen is de grens van het Westen verschoven tot aan Rusland, de Russen hebben ook geen multilaterale overlegstructuur meer die hen dwingt tot overleg. 

Auteur

Laurien Crump

Tags

2014, Laurien, Crump, Analyse, Analysis, Rusland, Russia, Sovjet-Unie, Soviet-Union, Warsaw, Pact, Warschaupact, DDR, GDR, containment, insluiting

Foto: Wiki Commons/Dmitry Tretiakov

Een nieuwe Koude Oorlog? Lessen van het Warschaupact voor de relatie met Rusland

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel