Artikel Atlantisch Perspectief

De missie in Uruzgan als strategisch narratief

In september 2011 publiceerde de evaluatiecommissie de eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage voor de missie in Uruzgan. Eén verbeterpunt voor toekomstige missies is dat er gezamenlijke afspraken nodig zijn om de externe beeldvorming over de missie te ondersteunen en draagvlak voor de missie te creëren en te behouden. George Dimitriu en Beatrice de Graaf gaan in dit artikel dieper in op het belang van maatschappelijk draagvlak voor langdurige missies, waarbij de primaire landsbelangen niet direct op het spel staan. Uit het artikel blijkt dat onderzoek aantoont dat politici steun kunnen creëren door de communicatie van een strategisch narratief. 

Auteur

George Dimitriu en Beatrice de Graaf

Tags

AnalyseDraagvlak, Militair, Missie, Uruzgan, Analysis, Popular, Support, Military, Mission

Foto: Flickr/Photo RNW.org/CC BY-ND 2.0

De missie in Uruzgan als strategisch narratief

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel