Artikel Atlantisch Perspectief

China: alleen maar industriebeleid?

In 2013 stelde Xi Jinping de nieuwe Chinese Zijderoutes voor als een economisch investeringsproject, met als doel de infrastructuur in grote delen van het Euraziatisch continent te verbeteren. Dat zou leiden tot een win-winsituatie voor alle betrokkenen. In zijn artikel benadert Erik Dirksen dit project vanuit een geopolitiek perspectief. Hij komt tot een andere conclusie: voor het communistische regime is het politiek rendement altijd belangrijker dan het economisch rendement.

Auteur

Erik Dirksen

Tags

Beschouwing, reflection, China, Zijderoute, Silk, Road

Foto: Flickr/ Rod Waddington / CC BY-SA 2.0 

China: alleen maar industriebeleid?

Lees volledig artikel (PDF)

Lees artikel