Belangrijke informatie

ANBI-status

De Stichting Atlantische Commissie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

De Stichting Atlantische Commissie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als registratienummer 003521795. Donateurs van een ANBI-instelling mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het standaardformulier publicatieplicht kunt u hier vinden.

Beloningsbeleid

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. De bestuurders ontvangen dus geen beloning, onkosten-vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurslidmaatschap.

Het personeel in loondienst (5) volgt geen cao-regeling, maar een intern beloningssysteem. De directeur is de hoogst beloonde functionaris bij de Stichting en heeft een beperkte volmacht van het Bestuur. Het beloningsbeleid valt onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. De Atlantische Commissie volgt de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Andere belangrijke links

Disclaimer →

Privacyverklaring →