Atlantisch Perspectief 2012 nr. 5

 

Themanummer: verkiezingen en defensie- en buitenlands beleid

 

•  Interview met minister van Defensie Hans Hillen

•  Visies van Tweede Kamerleden op de krijgsmacht en

   buitenlands beleid

•  Dutch defence through Norwegian eyes

 

 

 

 

 

 

 

Interview met minister van Defensie Hans Hillen

Demissionair minister van Defensie Hans Hillen (CDA) bespreekt in het licht van de Tweede Kamerverkiezingen in een interview met Atlantisch Perspectief de rol van de Nederlandse krijgsmacht en het draagvlak en imago van Defensie in de samenleving.

 

Visies van Tweede Kamerleden op de krijgsmacht en buitenlands beleid

Defensie- en buitenlandwoordvoerders van VVD, PvdA, CDA, SP, D66 en GroenLinks en het onafhankelijke Tweede Kamerlid Marcial Hernandez (voorheen PVV) geven hun visie op de toekomst van de krijgsmacht en het buitenlands beleid: van behoud van de ‘veelzijdig inzetbare’ krijgsmacht tot verlaging van het ambitieniveau, van verdieping van samenwerking in een Europese politieke unie tot beperkte samenwerking met vooral behoud van de Nederlandse soevereiniteit.

 

Dutch defence through Norwegian eyes

Het is één ding om te stellen dat het buitenland belangrijk is voor Nederland en dat het beleid op die positie moet worden afgestemd, maar hoe kijkt men in het buitenland naar Nederland? Wat vinden bevriende landen van de beslissingen van de afgelopen jaren, en een eventuele voortzetting daarvan? Knut Støvne (Defensie Attaché van de Noorse ambassade in Nederland) analyseert daarom de internationale positie van Nederland in relatie tot zijn land, een belangrijke NAVO-bondgenoot. Nederland werd altijd beschouwd als ‘kleine onder de groten’, maar verdere bezuinigingen op Defensie, het ‘gereedschap’ van buitenlands beleid, zou die positie wel eens kunnen aantasten.

 

Het volledige nummer van Atlantisch Perspectief  nr. 5 is te downloaden als App in de iTunes Store. Klik op het icoontje voor meer informatie.

 

 

>>> Terug naar het overzicht
(c) 2006 - 2016, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.